Kata Aluan

Assalamualaikum Warahmatullahhi Wabarakatuh

Alhamdullillah, bersyukur ke hadrat Illahi kerana dengan izin dan limpah kurniaNya maka laman rasmi SMK Kelibang ini dapat dibangunkan. Objektif utama penghasilan laman rasmi ini adalah untuk memberi maklumat kepada semua pihak terutamanya para ibubapa tentang aktiviti-aktiviti terkini pihak sekolah dalam usaha mencemerlangkan para pelajar sama ada dalam bidang kurikulum, pembangunan sahsiah mahupun Kokurikulum. Harapan pihak sekolah agar dengan maklumat-maklumat yang terdapat dalam laman rasmi ini dapat memberi manfaat kepada semua terutamanya ibubapa di atas kejayaan anak-anak mereka.

Merujuk Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) diharapkan semua murid dapat menguasai semua aspirasi berkenaan iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran dwibahasa, kemahiran memimpin, etika kerohanian, identiti nasional. Untuk itu Laman Web ini berperanan partisipasi mereka secara maya dari aspek menyumbang karya dan maklumat berkaitan.

Fokus utama SMK Kelibang dalam tahun 2019 ini ialah untuk meningkatkan pencapaian guru dan pelajar dalam semua bidang selaras dengan Visi dan Misi sekolah ini. Sehubungan dengan itu komitmen dan kerserasian antara guru dan murid melalui motto baru sekolah iaitu Selangkah Sederap, Seiring Sebahu diharapkan akan menjadi pemangkin dan pemaju arah dengan lebih berkesan.

Akhir kata, saya menyeru semua guru dan pelajar untuk sama-sama kita sederap meneruskan perjuangan yang belum selesai ini dengan ikhlas dan berlandaskan prinsip Ubudiyah (Pengabdian terhadap Allah), Mas`uliah (sentiasa berwaspada dan bertanggung jawab ke atas apa yang dilakukan)  dan Itqan (melaksanakan sesuatu amal atau kerja dengan cara yang bersungguh-sungguh). Mudah-mudahan kerja buat kita diterima sebagai ibadah dan dapat menjayakan visi dan misi sekolah sepanjang masa, Insyaallah.

AZUDIN BIN MAT

Ilmu | Ikhlas | Berkat